Wederslöf Byggnadsvård

Vi säljer beprövade, traditionella och miljövänliga material till nybyggnation och underhåll - för ett hållbart byggande och boende. 

Vårt sortiment utgörs av både miljövänliga byggmaterial som tål att underhållas samt kulturhistoriskt autentiska produkter i nytillverkning. Även lokalt hantverk, såpa, tvål och mycket mera. 

Ekologisk isolering

Vi har ett stort sortiment av miljövänliga isoleringsmaterial baserade på cellulosa och träfiber. Vi utför kompletta isoleringsentreprenader i såväl renoveringsprojekt som i nyproduktion.

Aktiviteter

Vi vill med inspirerande exempel visa vad man kan åstadkomma såväl inom som utomhus och låter hela gårdsmiljön ingå i totalupplevelsen vid ett besök på Vederslövs Herrgård.  

Regelbundet ordnar vi kurser inom byggnadsvård.

Varje år i slutet av augusti anordnar vi vår Byggnadsvårdsdag då vi samlar kunniga hantverkare och massor av besökare.

Besök vår butik i Vederslöv, 1,5 mil söder om Växjö.

Vägbeskrivning och aktuell information om öppettider finns på vår hemsida. 

Kontaktuppgifter

Stefan Holmberg, VD

info@wederslofbyggnadsvard.se

www.wederslofbyggnadsvard.se

Stefan: 070 – 683 75 32

IMG 3018

Liknande företag