Station Ormaryd AB

Station Ormaryd arbetar med byggnadsvård och materialteknik. Vi ger rådgivning inom byggnadsvård och har antikvarisk kompetens med certifierat sakkunnig av kulturvärden (k) och arbetar också som restaureringsmålare med äldre måleritekniker och material. Vi har specialkunskap inom ekologiska, giftfria färger och pigment. Företaget drivs av Rikard och Arja Källbom.

Våra tjänster

 • Antikvarisk medverkan
 • Sakkunnig kontroll kulturvärden (k) enligt PBL
 • Kulturhistorisk värdebeskrivning & besiktning
 • Projektering
 • Skadeutredning, handlingsplan, prioritering
 • Åtgärdsförslag, arbetsbeskrivning
 • Vårdprogram/-plan
 • Inventering
 • Arkivsökning
 • Dokumentation
 • Dekorationsmåleri
 • Restaurering av äldre måleri och tapeter
 • Färgsättning och gestaltningsförslag
 • Färgundersökningar och pigmentanalyser