Larssons Mureri AB

Företaget är sprunget ur den förr så vanliga hantverkstraditionen där yrket gick i arv från far till son varvid mycket av det gamla yrkeskunnandet har bevarats.

Det är därför naturligt att just renovering av gamla hus kommit att bli företagets specialitet och kännemärke.

I detta arbete ingår bl.a. renovering av skorstenar och alla typer av eldstäder samt gamla handputsade fasader m.m.

Kontaktuppgifter

Hans Larsson
Box 139, 578 23 Aneby    

 

 mobil: 070 5637914