Bygg Friman HB

Bygg Friman utför konsulttjänster åt privatpersoner och företag:

  •    Ritningar och enklare konstruktionsberäkningar.
  •    Kvalitetsansvarighet enligt PBL.
  •    Brandskyddsdokumentationer.
  •    Besiktningar och arbetsledning.
  •    Allmän byggrådgivning.

Vi låter gärna vår verksamhet styras av:

  • Varsamhet och helhetssyn.
  • Hänsyn till kulturhistoriska värden.
  • Respekt för äldre generationers hantverkskunskap.
  • Användning av ekologiskt hållbara material.
  • Återanvändning & hushållning.

Som sidoverksamhet odlar och försäljer vi även ekologiskt odlade grönsaker & bär, i liten skala.

Jag som driver byggverksamheten i ByggFriman HB heter Nils-Åke Friman. Företaget startades 1984, men jag har arbetat med husbyggande i olika former sedan 1960-talet. Min kompanjon (och fru) heter Isa Ahlberg Friman och sköter trädgårdsodlandet. Vi har för närvarande ingen anställd personal. Vårt geografiska verksamhetsområde är huvudsakligen begränsat till nordöstra delen av Jönköpings Län.

FRIMAN TIMMERLAGNING Naes

Kontaktuppgifter

Byggfriman HB

Gynnersnäs 11
570 32 Hjältevad

E-post: fman @ telia.com