Arkitekt Lars Einarson

Kontoret jobbar ofta med befintlig bebyggelse, byggnadsvård och restaurering, om- och tillbyggnader. Beställare är offentliga eller privata fastighetsägare.

Befintlig bebyggelse ser vi som en resurs att förvalta, och bra förvaltande innebär att förändringar görs i samklang med befintligt, tekniskt, estetisk och funktionellt.

 

Kontorets tjänster till privatpersoner:

  • Rådgivning vid husköp och ombyggnad
  • Tekniska och kulturhistoriska bedömningar
  • Uppmätningsritningar
  • Om-, till- och nybyggnadsförslag
  • Bygglovsritningar
  • Detaljutformning
  • Nära samarbete med byggnadssnickare

 

Medlem i SAR/MSA och vidareutbildning inom byggnadsvård/restaurering.

Kontaktuppgifter

Lars Einarson
Box 125
551 13 Jönköping

Arkitekt SAR/MSA

Mobil 070 – 376 34 40

lars.einarson @outlook.com

Läs mer på:
http://www.arkitekt.se/kontor/arkitekt-lars-einarson

 

 

Liknande företag