Här hittar du hantverkare, konsulter och materialleverantörer inom byggnadsvård

Byggnadsvård Qvarnarps medlemmar utför hantverkstjänster, rådgivning, framtagning av åtgärdsplaner, instruerar vid underhållsbehov med mera, i hela Småland och på Öland.

Du som kund ska känna dig trygg när du väljer att anlita ett företag som är medlem i Byggnadsvård Qvarnarp:

  • Vi har ett utarbetat avtal mellan hantverkare och kund för att överenskommelsen ska vara tydlig.
  • Som medlem i Byggandsvård Qvarnarp arbetar man utifrån vår kvalitetspolicy.
  • För att bli medlem krävs minst två års dokumenterad erfarenhet av byggnadsvård.