KVALITETSPOLICY

Företagen i Byggnadsvård Qvarnarp skall ha en kulturhistorisk utgångspunkt för arbete med vård och restaurering av byggnader och byggnadsverk.

Då gäller att:

  • Vi arbetar med hantverksmässiga byggnadstekniker och adekvata material.
  • Vi följer internationellt vedertagna principer vad gäller dokumentation, restaureringsetik och materialval.
  • God byggnadsvårdssed är att vi arbetar utifrån byggnadens förutsättningar med varsamma metoder. Vår uppgift är att tillgodose kundens behov med största möjliga varsamhet.

 
För att bli medlem Byggnadsvård Qvarnarp krävs dessutom:

  • Man har dokumenterat goda kunskaper inom sitt arbetsområde vilket skall styrkas med referenser beträffande utförda byggnadsvårdsarbeten (vid inträde samt vartannat år)
  • Företaget varit verksam inom byggnadsvård minst två år.
Röste

Timmerreparation av ett röste
Foto: Arja Källbom