Vad är Byggnadsvård Qvarnarp?

Byggnadsvård Qvarnarp är en ekonomisk förening, bestående av hantverkare, konsulter, arkitekter m fl , verksamma inom byggnadsvård i Småland och på Öland.

Vi är ett självfinansierande företag och vår verksamhet bygger på marknadsekonomi.  Alla företag har sin ordinarie verksamhet brevid engagemanget i Byggnadsvård Qvarnarp.

  • Vi erbjuder både företag och privatpersoner kvalificerad byggnadsvårdsutbildning och information inom byggnadsvård.
  • Vi åtar oss större uppdrag på entreprenad.
  • Vi vill visa möjligheterna med att tillämpa adekvata material och hantverksmetoder för äldre hus, som ekonomiska, ekologiska och kvalitetsmässiga alternativ till dagens byggindustri.
  • Vi verkar för egen kompetensutveckling och vidareutbildning inom medlemsföretagen.

Vi verkar för ökad samverkan mellan våra medlemmar t ex genom gemensam marknadsföring, större gemensamma projekt och på sikt ev gemensam personal.

 

Byggnadsvård Qvarnarp arbetar för att öka dialoger med Länsstyrelse, museér, kommuner, myndigheter, föreningar samt privatpersoner. Även kommuner och andra juridiska personer kan bli medlemmar hos oss.  Vi samarbetar med flera ideella föreningar t ex Broarps Vänner, Svenska Byggnadsvårdsföreningen m fl. Vi är en del av det nationella branchnätverket "BYGGNADSVÅRDSFÖRETAGEN I SVERIGE".

Mosaikgolv

Mosaikgolv, Bruno Mattssons hus på Tånnö
Foto: Arja Källbom