Betalningsvillkor

Moms tillkommer utöver angivet pris för företagskunder. Privatpersoner betalar angivet pris inklusive moms.

Kostnaden för lunch, studielitteratur/ material ingår inte i kursavgiften. Deltagare är olycksfallsförsäkrade under kurstiden. Medlemmar och plantor som assisterar under kurser deltar kostnadsfritt.